Pravno obvestilo

Ne svetovanje

Ta stran je pravna izjava o odgovornosti za nagrado. Ta spletna stran vsebuje splošne informacije o pravnih zadevah. Informacije niso nasvete in se jih ne sme obravnavati kot take.

Omejitev garancij

Pravne informacije na tej spletni strani so podane "kot je" brez kakršnih koli navedb ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Nagrada Fundacija ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi s pravnimi podatki na tej spletni strani.

Brez poseganja v splošnost zgornjega odstavka Fundacija za nagrade ne jamči, da:

• pravne informacije na tej spletni strani bodo stalno na voljo ali sploh na voljo; ali
• pravne informacije na tej spletni strani so popolne, resnične, točne, ažurne ali niso zavajajoče.

Uporaba storitev in spletnega mesta

Izrecno potrjujete in se strinjate, da:

Uporaba storitev in spletnih strani je izključno na vašo odgovornost. Fundacija za nagrajevanje si je prizadevala, da bi bila vsebina na spletnih straneh in spletnih straneh, ki so na voljo prek storitev, v času objave točna in posodobljena ter pravilna. Vendar pa so spletna mesta in storitve na voljo "kot je" in "kot je na voljo". Ne jamčimo za točnost, pravočasnost, popolnost ali ustreznost namenom vsebine, ki je na voljo na spletnem mestu (-ih) ali prek storitev (Storitve), ali pa bo uporaba spletnih strani nenehno, brez virusov ali napak. The Reward Foundation ne prevzema odgovornosti za kakršne koli napake, opustitve ali netočne podatke na spletnih mestih ali na voljo prek storitev.

Vsak material, prenesen ali drugače pridobljen s pomočjo storitev, je narejen po lastni presoji in tveganju in odgovoren boste izključno za kakršno koli škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa katerega koli takega gradiva.

Noben nasvet ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki jo dobite od Fundacijske nagrade, ne bo ustvarila nobene garancije ali druge obveznosti, ki ni izrecno navedena v teh pogojih.

Celotna odgovornost fundacije Reward Foundation do vas v zvezi s pogodbami, delikti (vključno z malomarnostjo) v zvezi s temi pogoji, uporabo spletnih mest in / ali katerih koli storitev je omejena na največ (a) 150.00 GBP in ( b) ceno, ki ste jo veljavno plačali The Reward Foundation v skladu s katero koli pogodbo o plačljivih storitvah v treh mesecih pred dogodkom, ki je povzročil zahtevek.

Izrecno potrjujete in se strinjate, da Fundacija nagrajevanja ne odgovarja za nobeno posredno, naključno, posebno, posledično ali zgledno škodo, niti za neposredno ali posredno izgubo dobička, prihodkov, poslov, pričakovanih prihrankov, dobre volje ali priložnosti.

Nobena določba teh pogojev ne vpliva na zakonske pravice katerega koli potrošnika ali izključuje ali omejuje kakršno koli odgovornost za goljufijo ali smrt ali osebno škodo, ki izhaja iz malomarnosti The Reward Foundation.

Strokovna pomoč

Vsebina na spletnih straneh in spletnih straneh, ki je na voljo prek storitev, je zgolj za splošne informacije in ni namenjena pravnim ali drugim strokovnim nasvetom ali storitvam ali priporočilom za nakup katerega koli izdelka ali storitve, na kateri sprejeti je treba posebno odločitev. Informacije, vsebina spletnih strani in storitev ne obravnavajo vaših posebnih okoliščin, zato se ne smete zanašati na vsebino spletnih strani in storitev kot nadomestilo za ustrezen strokovni nasvet.

Fundacija nagrajevanja ne odgovarja za to, kako se vsebina na spletnem mestu (-ih) ali na voljo prek storitev uporablja, razlaga ali kako se zanaša na to. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za rezultate kakršnih koli ukrepov, sprejetih na podlagi informacij na spletnih straneh ali na voljo prek storitev.

Ne smete se zanašati na informacije na tej spletni strani kot alternativo pravnemu svetovanju vašega odvetnika, odvetnika, odvetnika, odvetnika ali drugega strokovnega ponudnika pravnih storitev.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s katero koli pravno zadevo, se obrnite na svojega odvetnika, odvetnika, odvetnika, odvetnika ali drugega strokovnega ponudnika pravnih storitev.

Nikoli ne bi smeli zamuditi poiskati pravnega nasveta, prezreti pravni nasvet ali začeti ali prekiniti kakršen koli pravni postopek zaradi informacij na tej spletni strani.

Odgovornost

Nobena od teh pravnih omejitev ne bo omejevala katere koli od naših obveznosti na kakršenkoli način, ki ni dovoljen z veljavno zakonodajo, ali izključiti katero koli od naših obveznosti, ki jih ni mogoče izključiti po veljavnem pravu.

Dogodki zunaj našega nadzora.

Ta klavzula pojasnjuje, da nismo odgovorni za dogodke, ki niso pod našim nadzorom.

Fundacija nagrajevanja ne bo odgovorna za kakršno koli neizpolnjevanje ali zamudo pri izpolnjevanju katere koli naše obveznosti iz teh pogojev ali kakršne koli povezane pogodbe med nami, ki jo povzročijo dogodki, ki niso pod našim razumnim nadzorom ("višja sila" ).

Dogodek višje sile vključuje vsako dejanje, dogodek, nesrečo, opustitev ali nesrečo, ki ni pod našim razumnim nadzorom, in vključuje zlasti (brez omejitve) naslednje:

  • Stavke, izravnave in druge industrijske akcije.
  • Civilna metež, nemiri, invazija, teroristični napad ali grožnja terorističnega napada, vojna (razglašena ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno.
  • Požar, eksplozija, nevihta, poplava, potres, potop, epidemija ali druga naravna nesreča.
  • Nemožnost uporabe železnic, ladij, zrakoplovov, motornih prevozov ali drugih javnih ali zasebnih prevoznih sredstev.
  • Nemožnost uporabe javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij.
Natisni prijazno, PDF in e-pošta